วันศุกร์ , ธันวาคม 1 2023
  • การโอนซิมtruemove

    การโอนซิมเติมเงินทรูมูฟ

    การโอนซิมเติมเงินทรูมูฟ เนื่องจากซิมเติมเงินจะมีอายุอยู่ประมาณไม่เกิน 1 ปี หลังจากออกมาศูนย์มาจำหน่าย ดังนั้นจึงจะมีซิมจำนวนหนึ่งถูกลงทะเบียนไว้ก่อนเพื่อเติมเงินเลี้ยงซิมไม่ให้หมดอายุ ดังนั้นการขายซิมให้กับลูกค้าจึงจำเป็นต้องใช้การมอบอำนาจให้ลูกค้าไปเปลี่ยนชื่อเป็นผู้ครอบครองใหม่

    Read More »
  • วิธีการสั่งซื้อเบอร์มงคล

  • ลูกค้าเบอร์มงคล