- -
        เคลียร์

ผลรวมดี ราคาถูก

ผลรวมดี ราคาถูก

พลังความสมบูรณ์

พลังมหาจักรวาล

ดวงอุปถัมภ์ช่วยเหลือสนับสนุน

พลังแห่งความรักความอบอุ่น

พลังอำนาจมหัศจรรย์

พลังแห่งเสน่ห์

พลังแห่งปัญญาและความสามารถ

พลังแห่งโชค

มีโชคเรื่องการเงิน

เทพีแห่งโชค

พลังส่งเสริมความสำเร็จ

ผลรวม 44
2,900