วันศุกร์ , ธันวาคม 1 2023

เบอร์มงคลสำหรับผู้สูงอายุ

ลายท่านพยายามหา เบอร์ที่ดีให้พ่อแม่ ที่อายุมาก เลขกลุ่มนั้นคือ เบอร์มงคลสำหรับผู้สูงอายุ  แต่ก่อนจะแนะนำเลขมงคลสำหรับคนกลุ่มนี้ ผมอยากอธิบายให้เห็นภาพดังนี้ก่อนครับ อายุมักเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการกำหนดเป้าหมายในชีวิตของคนเราไม่มากก็น้อย ดังนั้นการเลือกใช้เลขมงคลให้เหมาะสมกับบุคคลจึงต้องพิจารณาองค์ประกอบต่างๆให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานด้วย

เพราะความต้องการของมนุษย์แต่ละช่วงวัยนั้นแตกต่างกัน

เมื่อคุณอายุ 10-20 ปี เป้าหมายของคุณอาจจะต้องการเรียนหนังสือให้ดี ให้พ่อแม่ชื่นใจ เป็นอันดับต้นๆ  (เลขของคนกลุ่มนี้ก็ควรมุ่งเน้นไปที่เลขเกี่ยวกับการเรียน การศึกษา)

เมื่อคุณ อายุ 20-30 ปี คุณต้องการหางานดีๆ คู่ครองดีๆ เพื่อเริ่มก่อร่างสร้างครอบครัว  ต้องการงานและ เงิน

เมื่อคุณ อายุ 30-40 ปี ความต้องการของเราก็คือ ต้องการความมั่งคั่งให้กับชีวิต  (ต้องการงานและ เงิน) 

เมื่อคุณอายุ 40-50 ปี คุณต้องการความมั่นคงให้การเงินและการงาน (ต้องการงานและ เงิน) 

และเมื่อคุณก้าวเข้าวัยเกษียน 50-70 ปี คุณต้องการสุขภาพที่แข็งแรง มากกว่าการเงิน  ดังนั้นมนุษย์วัยเกษียณนั้น มองเรื่องสุขภาพเป็นหลัก เพราะคนวัยนี้สุขภาพมักจะเสื่อมตามวัย ความมุ่งมั่นและความต้องการในอดีตเริ่มเปลี่ยนไปแล้ว เมื่อความต้องการเปลี่ยน พลังจากคัวเลขมงคลที่ต้องใช้ก็ควรเปลี่ยนไปด้วย เปรียบให้เห็นภาพ เช่น ปกติเราขับรถทางหลวงมอเตอร์เวย์อยากได้ควรรวดเร็ว ว่องไว เราก็ควรใช้รถสปอร์ต แต่หากเราจะเข้าป่าขึ้นเข้า ลุยทางทุรกันดาน ถึงรถสปอร์ตจะเร็วแรงและแพง ก็สู้กับรถขับเคลื่อนสี่ล้อหรือ 4×4 ไม่ได้ แล้วดังนั้นเลขที่เหมาะสมกับคนกลุ่มนี้คือเลขอะไรบ้าง

15  51  24  42 26 62 46 64 55  56 65 59 95

เบอร์มงคลสำหรับผู้สูงอายุ
เบอร์มงคลสำหรับผู้สูงอายุ

เราอธิบายพลังของเลขคู่นี้ได้ดังนี้

เลข 15 หรือ 51   

เลข 1 หมายถึงความฉลาด รอบรู้ ว่องไว เชื่อเสียง เกียรติยศ

เลข 5 หมายถึง สติปัญญา การเรียนรู้ ความสำเร็จ เป็นที่เอ็นดู รักใคร

เมื่อ 2 เลขนี้มาพบกัน จึงมีความหมาย  มองโลกในแง่ดี มีความโอบอ้อมอารี มีเมตตาชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก ชอบสังคม รักธรรมชาติ รักศิลปะ รักความยุติธรรม มีเสน่ห์ จึงมีผู้มาคบค้าด้วยไม่ขาดสาย

เลข 24 หรือ 42

เลข 2 หมายถึง ความอ่อนหวาน นุ่มนวล มีเสน่ห์ มีเมตตา

เลข 4 หมายถึง การเจรจา การสื่อสาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ปรับตัวเก่ง

เมื่อ 2 เลขนี้มารวมกัน จึงมีความหมาย เป็นที่รักของคนทั่วไป มีความน่ารักอ่อนหวาน ช่างเจรจา ใจดี เอื้อเฟื้อ มนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบเข้าสังคม มีเพื่อนมากมาย และได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี

เลข 26 หรือ 62

เลข 2 หมายถึง ความอ่อนหวาน นุ่มนวล มีเสน่ห์ มีเมตตา

เลข 6 หมายถึง ความรัก การเงิน ความสุข

เมื่อ 2 เลขนี้มารวมกันจึงมีความหมาย มีเสน่ห์ทางคำพูด วาจาเรียกทรัพย์ ผู้คนมักติดใจในคำพูด มักมีคนมาขอคำปรึกษาบ่อยๆ ปลอบใจเก่ง ใครได้พูดคุยด้วยมักเกิดความสบายใจ สามารถเข้าถึงจิตใจของผู้อื่น จึงเปรียบเหมือนศาลาพักใจของคนทั้งหลาย ทำให้คนรอบข้างหลงใหลอยากใกล้ชิด

เลข 46 หรือ 64

เลข 4 หมายถึง การเจรจา การสื่อสาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ปรับตัวเก่ง

เลข 6 หมายถึง ความรัก การเงิน ความสุข

เมื่อ 2 เลขนี้มารวมกันจึงมีความหมาย เลขคู่นี้ ถือว่าเป็น เจ้าแห่งความอ่อนหวาน มีความร่าเริง แจ่มใส สนุกสนาน ช่างพูดช่างเจรจา อ่อนโยน ฝักใฝ่ในศิลปะ รักสวยรักงาม โรแมนติก พูดเพราะ เอาใจเก่ง เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย จึงเป็นที่รักของผู้คน

เลข 55

เลข 5 หมายถึง สติปัญญา การเรียนรู้ ความสำเร็จ เป็นที่เอ็นดู รักใคร

เลข 55 จึงมีความหมายว่า  เป็นเลขที่ดีมาก บ่งบอกถึง ชีวิตที่รุ่งโรจน์ สดใส มีความเจริญก้าวหน้า ชอบคบหาผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ ชอบศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะทางปรัชญา ศาสนา และชอบสอน ถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้อื่น มีนิสัยใจดี ใจเย็น มีเมตตา สติปัญญาดี มีเหตุผล อบอุ่น จริงใจ

เลข 56 หรือ 65

เลข 5 หมายถึง สติปัญญา การเรียนรู้ ความสำเร็จ เป็นที่เอ็นดู รักใคร

เลข 6 หมายถึง ความรัก การเงิน ความสุข

เมื่อ เลข 5 และ เลข 6 มารวมกันจึงหมายความว่า เลขคู่ทรัพย์คู่โชค มีดวงดาวแห่งสติปัญญา มาคู่กับดาวการเงิน ความรัก ส่งเสริมให้มีความคิดบุกเบิกสร้างสรรค์ ฉลาดในทางทำมาหากิน สามารถสร้างรายได้หลายทางพร้อมกัน เงินทองไม่ขาดมือ รู้เท่าทันคน ใจบุญ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีความอบอุ่น ใครได้อยู่ใกล้แล้วสบายใจ มีเสน่ห์น่ารัก รู้จักใช้คำพูด มีโชคลาภ และโอกาสที่ดีเข้ามาเสมอ 

เลข 59 หรือ 95

เลข 5 หมายถึง สติปัญญา การเรียนรู้ ความสำเร็จ เป็นที่เอ็นดู รักใคร

เลข 9 หมายถึง ลางสังหรณ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์

เมื่อเลข 5 และ เลข 9 มารวมกันจึงมีความหมายว่า มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง มีปัญญาละเอียดลึกซึ้ง เมื่อศึกษาสิ่งใดมักลงลึกถึงแก่นแท้ ไปได้ดีกับเรื่องปรัชญา ศาสนา

เบอร์มงคลผู้สูงอายุ2

สรุป

เลขกลุ่มด้านบนนี้เป็นเลขที่เหมาะกับคนวัยเกษียน เพราะเป็นกลุ่มเย็น (ศุภเคราะห์)

อ่านเพิ่มเติม : เลขศุภเคราะห์

และอีกหนึ่งคุณประโยชน์ของเลขกลุ่มนี้คือช่วยส่งเสริมเรื่องสุขภาพให้แก่ผู้ใช้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม : เลขสุขภาพดีและการร้อยเรียง

ใช้แล้วทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องแบกรับความกดดันอันมากมายเหมือนช่วงเป็นวัยรุ่นสร้างตัว เพราะภาวะเครียดในผู้สูงอายุ เป็นอีกปัจจัยสำคัญซึ่งส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ นำไปสู่การเกิดโรคต่าง ๆ ตั้งแต่ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคทางเดินอาหาร ฯลฯ ที่มา ประโยชน์อีก 1 ประการที่ได้รับจากเลขกลุ่มพวกนี้ก็คือ เรื่องสุขภาพกายและสุขภาพใจ ให้กับผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีด้วย หากลูกหลานท่านใดต้องการหา เบอร์มงคลให้ญาติผู้ใหญ่ใช้งาน ควรใช้เลขกลุ่มเหล่านี้นะครับ

About Superber

อาจารย์: ผู้เชี่ยวชาญด้านเบอร์มงคล ตัวเลขมงคล ศึกษาด้านโหราศาสตร์ ตัวเลข และสถิติ การร้อยเรียงเบอร์มงคลอันทรงพลัง ผู้ออกแบบโปรแกรมทำนายเบอร์มงคล ให้บริการท่านฟรี เพราะเบอร์มงคลไม่ใช่เพียงแค่เรื่องโหราศาตร์ แต่จำเป็นต้องมีข้อมูลทางสถิติมาอ้างอิงด้วย

Check Also

ผลรวมเบอร์โทรศัพท์

ผลรวมเบอร์โทรศัพท์ เลือกผลรวมเท่าไหร่ดีที่สุด?

เรื่องเกี่ยวกับ ผลรวมเบอร์โทรศัพท์ เป็นเรื่องที่หลายท่านให้ความสนใจ และ สอบถามกันมาเป็นจำนวนมาก เลือกผลรวมเท่าไหร่ดี และเบอร์มงคลนั้นจำเป็นต้องมีผลรวมดีด้วยหรือไม่ ในบทความนี้จึงมาขออธิบายเรื่องนี้กันแบบละเอียด ผมคิดว่า น่าจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านในการเลือกเบอร์มงคลที่ดีมาใช้งาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.