วันจันทร์ , ตุลาคม 2 2023
เลขกาลกิณีในเบอร์โทร

เลขกาลกิณี เบอร์โทรศัพท์

ในโหราศาสตร์นั้นได้กำหนดว่า เลขกาลกิณี คือเลขไม่ดีประจำวันเกิด หลักการนี้นำมาจากหลักการทักษาปกรณ์ ซึ่งในแต่ละวันเกิดนั้นจะมีเลขไม่ดีแตกต่างกันออกไป ซึ่งในบทความนี้เราจะลองมาอธิบายกันว่า เลขกาลกิณีเหล่านี้มีนัยยะสำคัญในหมายเลขเบอร์โทรศัพท์อย่างไร

เพราะหลายท่านยังสงสัยในเรื่องของการเลือกเบอร์โดยใช้วันเกิดมาเป็นส่วนร่วมด้วย ซึ่งในบทความนี้ผมจะขอเล่ารายละเอียดที่มาที่ไปและเหตุผลว่า เลขกาลกิณี นั้นเป็นมาอย่างไร และมีความสำคัญอย่างไรในศาสตร์เบอร์มงคล

เลขกาลกิณี คือ

กาลกีณีตามวันเกิดนั้น มีที่มาจากหลักทักษาปกรณ์ ที่ใช้ในการตั้งชื่อ ซึ่งมีมาแต่โบราณ ซึ่งยึดมาจากดวงดาวประจำวันเกิดมาเป็นหลักในการตั้งชื่อ ความนิยมการตั้งชื่อตามหลักการนี้ นิยมใช้กันแพร่หลายกันโดยทั่วไป และหาก ลูกเป็นชายก็มักจะเอาอักษรเดชขึ้นนำหน้า เพื่อช่วยในการส่งเสริมดวงด้าน ฐานะ ยศศักดิ์ ความกล้าหาญซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกผู้ชายทุกคนควรจะมี ส่วนหากเป็น ลูกผู้หญิงก็มักจะใช้อักษรวรรคศรีขึ้นนำหน้า เพื่อเสริมเสน่ห์ และคุณงามความดี ให้กับกุลสตรี ส่วนอักษรตามก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องการเสริมด้านไหนในดวงชาตา หรืออาจจะอาให้ครบทุกวรรคก็ตามแต่ใจของผู้ตั้งชื่อ

หลักทักษาปกรณ์กำหนดให้อักษรมีพลังตามวันเกิดดังตารางด้านล่างนี้

เลขทักษา

ความหมายในหลักของทักษา

บริวาร หมายถึง ลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา ภรรยา สามี หรือบุตร คนในปกครอง รวมถึงเพื่อนสนิท มิตรสหาย สัตว์เลี้ยง หรือคนทีต่ำกว่าเรา คนที่ต้องอุปการะ

อายุ หมายถึง สุขภาพทางกายใจ ความไม่มีโรคภัย ชีวิตความเป็นอยู่ และ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ชีวิตความเป็นอยู่ของเข้าชะตา

เดช หมายถึง วาสนา ยศศักดิ์ ชื่อเสียง อำนาจ บารมี การปกครอง ความเจริญก้าวหน้า การได้รับการยกย่องเชิดชู ความยำเกรงของคนรอบข้าง และฐานะทางสังคมของเข้าชะตา

ศรี หมายถึง ความมีศิริมงคล ทรัพย์สินเงินทอง การได้รับโชค ความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรือง ความสุขสบาย ภาพลักษณ์ภูมิฐานดูดี น่านับถือ

มูลละ หมายถึง ฐานะความเป็นอยู่ ความมั่นคง มีหลักฐาน ที่ดิน ที่อยู่อาศัย รวมถึง มรดกที่อาจจะได้รับด้วย

อุตสาหะ หมายถึง หน้าที่การงาน ความมานะบากบั่น พยายาม ความขยันหมั่นเพียร การเรียนรู้ อาจจะรวมถึงความเหน็ดหน่อย แต่ในท้ายที่สุดจะพบกับความสำเร็จ

มนตรี หมายถึง ผู้ให้อุปการะ ผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุน เมตตา อุปการะค้ำชู เป็นผู้ให้คุณกับเราอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าเรา

กาลกิณี หมายถึง สิ่งขัดข้อง สิ่งไม่ดี ไม่เป็นมงคล ความชั่วร้าย ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รวมถึง ศัตรูคู่แข่ง สิ่งต่างๆที่ขัดขวางความสำเร็จ รายจ่าย คดีความ การเสียชื่อเสียง

ที่มา: หนังสือพื้นฐานของโหราศาสตร์ ความมหัศจรรย์ของตัวเลข (เลขศาสตร์)

ตารางตัวเลขตามหลักทักษาวันเกิด

ในกรณีตัวเลข มีการแปลงความหมายวันเกิดให้เป็นตัวเลข

มีการกำหนดการนับวันของแต่ละวัน คือนับตั้งแต่ 6.00น. ถึง 5.59 น. ของอีกวัน เช่น คนเกิด วันจันทร์ หมายถึงคนตั้งแต่เวลา 6.00 น วันจันทร์ – ตี 5.59น ในวันอังคาร

แต่ในวันพุธจะกำหนดเป็น 2 ช่วงก็คือ พุธกลางวัน 6.00-17.59 น. และ พุธกลางคืน 18.00 น -5.59 น. (ของวันพฤหัสบดี)

เลขกาลกิณี เบอร์โทรศัพท์

เลขกาลกิณีและเลขมงคลประจำวัน

ในที่นี้เราจะพูดกันตามหลักทักษาที่ระบุว่าเลขในบ้างเป็นเลขที่ไม่ดีในวันต่างๆ แต่ไม่ได้หมายถึงมีผลตามหลักการเบอร์มงคลนะครับ

เลขกาลกิณีวันอาทิตย์

เลขกาลกิณีวันอาทิตย์

ในวันอาทิตย์นั้นตามตำราทักษากล่าวว่าไม่ควรใช้เลข 6

ในกรณีเพศชาย ควรมี เลข 3 ในเบอร์

หากเป็นเพศหญิง ควรมีเลข 4 ในเบอร์

ส่วนเลขอื่น นอกจากเลข 6 (เลขกาลกิณี) สามารถมีและใช้ร่วมด้วยกันได้

เลขกาลกิณีวันจันทร์

เลขกาลกิณีวันจันทร์

ในวันจันทร์นั้นตามตำราทักษากล่าวไว้ว่าไม่ควรใช้เลข 1

ในกรณีเพศชาย ควรจะมีเลข 4 ในเบอร์โทรศัพท์

สำหรับเพศหญิงเลขที่ควรมีคือเลข 7

ส่วนเลขอื่นๆ นอกจากเลข 1 สามารถมีผสมในเบอร์ได้ (แต่เมื่อผสมกันแล้วต้องเป็นเลขคู่มงคลเท่านั้น)

เลขกาลกิณีวันอังคาร

เลขกาลกิณีวันอังคาร

ท่านที่เกิดในวันอังคารนั้น มีเลขที่ไม่ควรใช้งานก็คือเลข 2

เลขที่ควรใช้ในเพศชาย ก็คือเลข 7 ควรมีติดอยู่ในเบอร์

ในเพศหญิงนั้นตามตำรากล่าวไว้ว่า ควรมีเลข 5 ติดอยู่ในเบอร์

ในเลขอื่นๆสามารถใช้ได้ทุกเลข ยกเว้นเลข 2 ซึ่งเป็นเลขกาลกิณีสำหรับคนเกิดวันนี้ (โดยต้องผสมเลขแล้วเป็นเลขคู่มงคล)

เลขกาลกิณีวันพุธ (กลางวัน)

Abstract bright yellow grunge background vector

ผู้ที่เกิดในวันพุธ (กลางวัน) นั้น เลขต้องห้ามนั้นก็คือ เลข3

ส่วนเลขที่ควรต้องมีใช้งานนั้น เพศชาย คือเลข 5

ในเพศหญิงนั้นตามตำราแนะนำว่าควรมีเลข 8 อยู่ในเบอร์

สามารถใช้เลขอื่นๆผสมในเบอร์โทรศัพท์ได้ (ผสมแล้วต้องเป็นเลขคู่มงคล) โดยยกเว้นเลข 3 ห้ามใช้งาน

เลขกาลกิณีวันพฤหัสบดี

เลขกาลกิณีวันพฤหัสบดี

เลขที่ต้องห้ามหรือเลขที่ไม่ควรใช้งานสำหรับผู้ที่เกิดในวันนี้ก็คือเลข 7

ส่วนเลขที่แนะนำว่าควรจะต้องมีในเบอร์โทรศัพท์ สำหรับเพศชาย คือ เลข 6

ในเพศหญิง ตำรากล่าวไว้ว่าเลขที่ควรมีไว้ใช้นั้น คือเลข 1

โดยท่านสามารถใช้เลขอื่นผสมในเบอร์มงคลได้ (ต้องผสมแล้วให้เป็นเลขคู่มงคล)

เลขกาลกิณีวันศุกร์

เลขกาลกิณีวันศุกร์

ผู้ที่เกิดในวันศุกร์มีเลขต้องห้ามในการใช้งาน ก็คือ เลข 8

ในเพศชายตามตำราท่านแนะนำว่าควรใช้เลข 2 ในเบอร์

ส่วนเพศหญิงเลขที่ควรจะมีก็คือ เลข 3

และสามารถใช้เลขอื่นๆผสมกันในเบอร์มงคลได้ (แต่ต้องเป็นเลขคู่มงคล)

เลขกาลกิณีวันเสาร์

เลขกาลกิณีวันเสาร์

ตำรากล่าวไว้ว่าเลขต้องห้ามที่ผู้ที่เกิดวันเสาร์ไม่ควรใช้งานคือเลข 4

แล้วแนะนำว่า เพศชายเกิดวันเสาร์ มีเลขที่ต้องใช้งานคือเลข 8

ในเพศหญิง กำหนดไว้ว่า เลขที่ต้องมีเพื่อใช้งานในเบอร์โทรศัพท์ก็คือ เลข 6

ส่วนเลขอื่นๆ มีผสมใช้ในเบอร์ได้ แต่ควรผสมกันแล้วให้เป็นเลขคู่มงคล

เลขกาลกิณีวันพุธกลางคืน (ราหู)

เลขกาลกิณีวันพุธกลางคืน (ราหู)

คนที่เกิดในวันพุธกลางคืน (ตั้งแต่เวลา 18.00 น – 05.59 น. ในวันพฤหัสบดี) มีเลขกาลกิณีคือ เลข 5

ส่วนเลขที่ตำราแนะนำให้ใช้ในเพศชาย คือเลข 1

เพศหญิงกำหนดเลขที่ควรมีใช้ในเบอร์โทรศัพท์ คือเลข 2

ส่วนเลขอื่นๆ สามารถผสมให้เป็นเลขมงคลแล้วใช้งานได้

สิ่งที่เกิดเมื่อนำเลขทักษามาใช้ในเบอร์มงคล

ตำราที่เขียนยาวมานี้ มีที่มาจากตำราทักษาปกรณ์ (หรือที่หลายคนเลขว่าเลขทักษา) ซึ่งจริงๆแล้วท่านอาจจะนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับศาสตร์เบอร์มงคลก็ได้ แต่ไม่จำเป็น อ่ะยังไงนะ !! คุณอาจจะงง ว่าใช้ได้แต่ไม่จำเป็นนั้นคืออะไร

ผมอธิบายดังนี้ครับ ถ้าคุณจะใช้ศาสตร์ทักษานี้ด้วยก็ไม่ผิดอะไร ตราบที่การร้อยเรียงเบอร์ของคุณยังเป็นเลขมงคลอยู่ แต่คุณอาจจะเสียโอกาสไปหากว่า เลขที่เป็น กาลกิณีนั้น เป็นเลขที่สำคัญต่ออาชีพของคุณ ขอยกตัวอย่างดังนี้

กรณีที่ 1 หากคุณเกิดวันพุธกลางคืน แล้วมีเลขต้องห้ามคือเลข 5 แล้วคุณมีอาชีพที่ต้องใช้เลข 5 เป็นส่วนร่วมอีก เช่น อาชีพข้าราชการ หรือพนักงานบริษัท เลข5 ถือเป็นเลขที่สำคัญต่ออาชีพของคุณทีเดียว การนำหลักทักษามาใช้ในกรณีนี้อาจจะทำให้คุณได้ใช้เบอร์มงคล แต่ไม่ส่งผลเต็มที่ให้กับอาชีพที่ทำ แบบนี้ถือว่าไม่ผิด แต่ไม่สมควรครับ

ที่มาจะมาจากพื้นฐานทางโหราศาสตร์ เราจะแทนวันพุธกลางคืน ด้วยราหู (ซึ่งหมายถึง งานสีเทาๆ ธุรกิจมัวเมา งานทางด้านกลางคืน หวยหุ้น ) แต่ในชีวิตจริง ไม่ได้หมายความว่าคนที่เกิดวันพุธกลางคืน จะมีแต่คนทำธุรกิจสีเทาเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายอาชีพที่คนเกิด วันนี้ใช้ในการดำรงชีพ ดังนั้นการจะใช้หลักการเลขกาลกิณีมาใช้ในเบอร์มงคล จึงไม่ถูกต้องนัก

** อีกทั้งเลข 5 เป็นเลขสติที่คอยกำกับดูแลให้ผู้ใช้มีสติใช้ชีวิตประจำวันด้วย หากต้องห้ามใช้เลข 5 ชีวิต อาจจะปั่นป่วนพอสมควรเลยหล่ะครับ **

กรณีที่ 2 หากคุณเกิดวันเสาร์ แต่ห้ามใช้เลข 4 เพราะเป็นเลขกาลกิณี แต่อาชีพที่คุณต้องทำ เกี่ยวกับการใช้คำพูด การค้าขาย การจูงใจคน นั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก เพราะคุณจะไม่ได้ใช้ตัวเลขที่มีพลังในเรื่องเหล่านี้ที่ดีที่สุด

ขอยกตัวอย่างอีกสักกรณี

กรณีที่ 3 หากคุณเกิดวันพุธ (กลางวัน) แต่พบว่าเลขที่ห้ามใช้คือเลข 3 แต่งานหรือธุรกิจที่คุณทำต้องใช้การแข่งขัน ความรวดเร็ว และความขยัน อาจจะเป็น นักลงทุน นักการตลาด งานทางวิศวกรรม หรืองานเกี่ยวกับทางช่าง แม้กระทั่งนักกีฬาอาชีพ (ยังมีอีกหลายอาชีพที่ใช้เลข 3 ในการขับเคลื่อน) คนจะไม่สามารถใช้เลข 3 ที่เป็นเลขที่ดีที่สุดในอาชีพนี้ได้เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง

สรุปเลขกาลกิณี ในเบอร์โทรศัพท์

ศาสตร์เบอร์มงคล กับ ศาสตร์เลขทักษา อาจจะมีความใกล้เคียงกัน แต่ไม่สามารถนำมารวมกันได้ 100% ในเลขกาลกิณีไม่มีผลต่อพลังในเบอร์มงคลเลย โดยขออธิบายดังนี้

1. เมื่อเราทำนายเบอร์โทรศัพท์ตามหลักการของเบอร์มงคล เราไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดมาร่วมทำนาย ก็สามารถวิเคราะห์ทั้งเลขที่ได้ เลขที่เสีย อุปสรรคปัญหาของผู้ใช้งาน ไดัอย่างแม่นยำ ดังนั้นจีงบอกได้ว่า ปัจจัยของวันเกิด ไม่ได้มีผลต่อพลังดี หรือ เสียในเลขมงคลเลย

พิสูจน์ด้วยเบอร์โทรศัพท์ท่านด้วยโปรแกรมนี้ : ทํานายเบอร์

2. หากท่านจะใช้หลักการของทักษาในการเลือกเบอร์มงคลนั้น สามารถทำได้ครับ แต่เลขแต่ละคู่ในเบอร์ต้องเป็นเลขคู่มงคลเสมอนะครับ จะให้มีคู่เสียแม้เพียงคู่เดียวไม่ได้

โดยให้ถือข้อมูลตามบทความนี้ : เลือกเบอร์มงคล

แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือ หากเลขกาลกิณีตามวันเกิดของคุณเป็นเลข ที่สำคัญในอาชีพที่คุณทำ อาจจะทำให้คุณพลาดพลังเลขดีๆไปได้

3. การเลือกเบอร์โดยใช้หลักทักษา(เลขกาลกิณี) ไม่มีผลต่อการใช้งาน แต่อาจจะทำให้คุณพลาดตัวเลขที่ดีไปอีกด้วย

สุดท้ายนี้หวังว่าบทความนี้จะทำให้ท่านได้เห็นภาพและตัดสินใจเลือกเบอร์มงคลได้ง่ายและชัดเจน แบบมีเหตุและผลมากขึ้นนะครับ บทความหน้าเราจะมาคุยเรื่องผลรวมในเบอร์มือถือนะครับ อย่าลืมติดตามกันครับ

About Superber

อาจารย์: ผู้เชี่ยวชาญด้านเบอร์มงคล ตัวเลขมงคล ศึกษาด้านโหราศาสตร์ ตัวเลข และสถิติ การร้อยเรียงเบอร์มงคลอันทรงพลัง ผู้ออกแบบโปรแกรมทำนายเบอร์มงคล ให้บริการท่านฟรี เพราะเบอร์มงคลไม่ใช่เพียงแค่เรื่องโหราศาตร์ แต่จำเป็นต้องมีข้อมูลทางสถิติมาอ้างอิงด้วย

Check Also

ตัวเลขส่งเสริมสุขภาพดี

เบอร์มงคลสุขภาพดี

เนื้อหาที่ผมจะอธิบายต่อไปนี้จะเป็นไปตามเหตุและผลที่เป็นวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ ตัวเลขทั้งหมดนี้เป็นตัวเลขที่ส่งผลด้านความเครียด เราจะเชิญให้ท่านได้ทราบตัวเลขอะไรที่ส่งผลต่อความเครียด และความเครียดเหล่านั้นส่งผลต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้าง หากใช้เบอร์เสียก็สามารถส่งผลต่อผู้ใช้ดึงดูดโรคร้ายมาให้ หากใช้เลขดีก็สามารถช่วยส่งเสริมความแข็งแรงให้กับผู้ใช้ได้อีกเช่นกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.