ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล ปี2564

ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล ปี2564

หากจะพูดถึง ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล ปี2564 นั้น เราคงปฎิเสธไม่ได้ว่า เรื่องของฤกษ์ผานาทีเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนาน การจะประกอบกิจการงานมงคลใดๆ มักต้องพิจารณาหาวันดี หรือ ฤกษ์ดี การเปิดใช้เบอร์มงคลก็เช่นกัน ดังนั้น การหาฤกษ์ดีจึงเป็นขั้นตอนหนึ่งของการใช้เบอร์มงคล

ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล ปี2564

เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานของทุกท่านทางร้าน Superbermongkol จึงจัดเป็น ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล ปี2564 ในรูปแบบของ ปฎิทินในแต่ละเดือน โดยท่านสามารถเลือกวันที่เป็นช่องสีทองเพื่อเปิดใช้เบอร์มงคลได้เลย

การเปิดเบอร์ในฤกษ์มงคล หมายถึง การเสียบซิมเข้าเครื่องโทรศัพท์แล้วโทรหา บิดา มารดา หรือ ผู้มีพระคุณ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่าเราได้เปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วนะครับ อาจจะขอพรท่านเพื่อความเป็นศิริมงคลร่วมด้วยก็ได้

ท่านสามารถเลือกจะ ทำบุญเพื่อเปิดรับเบอร์มงคล ก่อนหรือหลังการใช้งานเบอร์มงคลก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องรอฤกษ์

อ่านเพิ่มเติม : ทำบุญรับเบอร์มงคลใหม่

และบทความแนะนำ : บทสวดเปิดพลังเบอร์มงคล

ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล เดือนมกราคม 2564

ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล เดือนมกราคม 2564

วันดีที่ใช้สำหรับเปิดเบอร์มงคลในเดือนมกราคม 2564 จะมีอยู่ 4 วัน คือ

วันที่ 7 มกราคม 2564 , วันที่ 14 มกราคม 2564

วันที่ 21 มกราคม 2564 และ วันที่ 28 มกราคม 2564

ส่วนเวลานั้นท่านสามารถเลือกใช้เวลาใดก็ได้ครับ เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากมากมายจนเกินไป สามารถกำหนดเวลาได้โดยสะดวก แต่อยากให้แนะนำ ลองเวลา 14.26 น. หรือ 16.36 หรือ 19.42 ดูก็ไม่เลวครับ

ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล เดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันดีที่ใช้สำหรับเปิดเบอร์มงคลในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จะมีอยู่ 4 วัน คือ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 , วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เวลามงคล เลือกได้ตามสะดวกอีกเช่นกันครับ หรือถ้าหากสะดวก และง่าย จะใช้เวลา เช่น 09.09 น. หรือ 19.19 น. ก็ได้ครับ

ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล เดือนมีนาคม 2564

ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล เดือนมีนาคม 2564

วันดี วันมงคล ที่ใช้สำหรับเปิดเบอร์มงคลในเดือนมีนาคม 2564 จะมีอยู่ 4 วัน คือ

วันที่ 4 มีนาคม 2564 , วันที่ 11 มีนาคม 2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564 และ วันที่ 25 มีนาคม 2564

ส่วนเวลามงคล เลือกได้ตามสะดวกอีกเช่นกันครับ หรือถ้าหากสะดวก และง่าย จะใช้เวลา เช่น 14.45 น. หรือ 15.36 น. ก็ได้ครับ

ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล เดือนเมษายน 2564

ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล เดือนเมษายน 2564

วันที่เป็นฤกษ์ดี สำหรับเปิดเบอร์มงคลในเดือนเมษายน 2564 จะมีอยู่ 5 วัน คือ

วันที่ 1 เมษายน 2564 , วันที่ 8 เมษายน 2564 , วันที่ 15 เมษายน 2564

วันที่ 18 เมษายน 2564 และ วันที่ 25 เมษายน 2564

หากเป็นเวลามงคลในแต่ละวันในเดือนนี้ สามารถเลือกเวลาตามสะดวกได้ครับ หรืออาจจะใช้เวลา 09.56 น. หรือ 14.56 น. ก็ได้เช่นกันครับ

ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล เดือนพฤษภาคม 2564

ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล เดือนพฤษภาคม 2564

วันมงคล ฤกษ์ดี สำหรับเปิดเบอร์มงคล ในเดือนพฤษภาคม 2564 จะมีอยู่ 5 วัน คือ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 , วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 , วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 และ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

ส่วนเวลามงคลนั้นสามารถเลือกได้ตามเวลาที่ท่านสะดวกเช่นเดิมนะครับ หรือ หากต้องการเวลาแนะนำ แนะนำเป็นเวลา 14.26 น. 15.56 น. หรือ 19.36 น. นะครับ

ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล เดือนมิถุนายน 2564

ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล เดือนมิถุนายน 2564

วันมงคล สำหรับเปิดเบอร์มงคล ในเดือนมิถุนายน 2564 จะมีอยู่ 4 วัน คือ

วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ,วันที่ 13 มิถุนายน 2564

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 และ วันที่ 27 มิถุนายน 2564

ในกรณีของเวลามงคลนั้น สามารถใช้เวลาที่สะดวกได้เช่นเดิมครับ หรือ หากให้แนะนำ ก็จะมีเวลา 09.19 น. , 14.45 น. ก็น่าสนใจดีครับ

ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล เดือนกรกฎาคม 2564

ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล เดือนกรกฏาคม 2564

วันมงคล สำหรับเปิดเบอร์มงคล ในเดือนกรกฎาคม 2564 จะมีอยู่ 4 วัน คือ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 , วันที่ 11 กรกฎาคม 2564

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 และ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564

หากถามถึงเวลามงคลนั้น สามารถใช้เวลาสะดวกได้ทุกช่วงเวลาครับ แต่หากต้องการคำแนะนำ ให้ใช้เวลา 14.24 น. และ 19.36 น. ก็น่าสนใจดีนะครับ

ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล เดือนสิงหาคม 2564

ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล เดือนสิงหาคม 2564

วันดีมงคล สำหรับเปิดเบอร์มงคล ในเดือนสิงหาคม 2564 จะมีอยู่ 5 วัน คือ

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 , วันที่ 8 สิงหาคม , วันที่ 15 สิงหาคม

วันที่ 22 สิงหาคม และ วันที่ 29 สิงหาคม

เวลามงคล ท่านสามารถใช้เวลาในวันนั้นๆ ได้ตามสะดวกทุกเวลาครับ แต่หากให้แนะนำ ลองใช้เวลา 09.15 น. และ 15.55 น. นะครับ

ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล เดือนกันยายน 2564

ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล เดือนกันยายน 2564

ฤกษ์ดี วันมงคล สำหรับเปิดเบอร์มงคล ในเดือนกันยายน 2564 จะมีอยู่ 4 วัน คือ

วันที่ 5 กันยายน 2564 , วันที่ 12 กันยายน 2564

วันที่ 19 กันยายน 2564 และ วันที่ 26 กันยายน 2564

เวลามงคลนั้นท่านสามารถใช้ได้ทุกเวลาตามสะดวกครับ หากอยากให้แนะนำ ลองใช้เวลา 14.15 น. หรือ 19.45 น. ดูก็ดีไม่ใช่น้อยครับ

ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล เดือนตุลาคม 2564

ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล เดือนตุลาคม 2564

วันดีเป็นมงคล สำหรับเปิดเบอร์มงคล ในเดือนตุลาคม 2564 จะมีอยู่ 5 วัน คือ

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 , วันที่ 10 ตุลาคม 2564 , วันที่ 17 ตุลาคม 2564

วันที่ 24 ตุลาคม 2564 และ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

หากถามถึงช่วงเวลามงคล ท่านสามารถใช้ได้ทุกเวลาในวันมงคลนั้นครับ แต่หากต้องการให้แนะนำ เวลา 14.56 น. , 15.46 น. หรือ 19.56 น. ก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยทีเดียวครับ

ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล เดือนพฤศจิกายน 2564

ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล เดือนพฤศจิกายน 2564

วันที่เป็นมงคล สำหรับเปิดเบอร์มงคล ในเดือนพฤศจิกายน 2564 จะมีอยู่ 4 วัน คือ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 , วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 และ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ช่วงเวลามงคลในแต่ละวันสามารถเลือกใช้ได้ทุกเวลาตามท่านสะดวกครับ หากต้องการคำแนะนำ ลองดูเวลา 09.56 น. 14.24 น. หรือ 19.36 น. ก็ได้ครับเป็นเวลาที่น่าสนใจ

ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล เดือนธันวาคม 2564

ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล เดือนธันวาคม 2564

วันดีที่เหมาะสม สำหรับเปิดเบอร์มงคล ในเดือนธันวาคม 2564 จะมีอยู่ 4 วัน คือ

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 , วันที่ 12 ธันวาคม 2564

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 และ วันที่ 26 ธันวาคม 2564

ส่วนหากถามหาเวลาที่เหมาะสม ท่านสามารถใช้ได้ทุกช่วงเวลาในวันนั้นๆครับ แต่หากให้แนะนำ ลองหาเวลา 14.56 น. 15.42 หรือ 19.59 น. ก็ดูดีนะครับ

หวังว่าวันเวลาที่ทาง Superbermongkol นำเสนอให้คงช่วยให้ท่านมั่นใจ ในการเปิดใช้งานเบอร์มงคลให้แสดงพลังออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

comments

About Superber

อาจารย์: ผู้เชี่ยวชาญด้านเบอร์มงคล ตัวเลขมงคล ศึกษาด้านโหราศาสตร์ ตัวเลข และสถิติมากกว่า 8 ปี เพราะเบอร์มงคลไม่ใช่เพียงแค่เรื่องโหราศาตร์ แต่จำเป็นต้องมีข้อมูลทางสถิติมาอ้างอิงด้วย

Check Also

การโอนซิมtruemove

การโอนซิมเติมเงินทรูมูฟ

การโอนซิมเติมเงินทรูมูฟ ว่ากันด้วยเรื่อง การโอนซิมเติมเงินทรูมูฟ เนื่องจากซิมเติมเงินจะมีอายุอยู่ประมาณไม่เกิน 1 ปี หลังจากออกมาศูนย์มาจำหน่าย ดังนั้นจึงจะมีซิมจำนวนหนึ่งถูกลงทะเบียนไว้ก่อนเพื่อเติมเงินเลี้ยงซิมไม่ให้หมดอายุ ดังนั้นการขายซิมให้กับลูกค้าจึงจำเป็นต้องใช้การมอบอำนาจให้ลูกค้าไปเปลี่ยนชื่อเป็นผู้ครอบครองใหม่ โดยเราจะสามารถใช้ใบมอบอำนาจได้ทุกค่ายครับ ยกเว้นทรูมูฟมีเงื่อนไขเท่านั้น ที่ไม่ให้ใช้ใบมอบอำนาจในการเปลี่ยนชื่อ แต่ให้ใช้วิธีการโอนชื่อที่ shop แทน …

error: ลิขสิทธ์ Superbermongkol เท่านั้น !!