หากท่านอยากหาเบอร์ที่ให้ชีวิตดีขึ้น ควรเลือกเบอร์ให้ตรงตามอาชีพ

โดยท่านสามารถกด ปุ่มตามอาชีพของท่าน โปรแกรมจะช่วยคัดกรองเบอร์มงคลที่เหมาะสมมาให้ท่านเลือกใช้งาน

การแพทย์
การบิน
งานเอกชน
งานวิศวกรรม
งานขาย
งานเกษตร
งานราชการ
งานอาชีพอิสระ
เน้นให้ส่งเสริมเป็นพิเศษ