หากท่านอยากหาเบอร์ที่ให้ชีวิตดีขึ้น ควรเลือกเบอร์ให้ตรงตามอาชีพ

โปรแกรมจะช่วยคัดกรองเบอร์มงคลที่เหมาะสมมาให้ท่านเลือกใช้งาน

การแพทย์
สายการบิน
งานเอกชน
งานวิศวกรรม
งานขาย
งานเกษตร
งานราชการ
งานอาชีพอิสระ
เน้นให้ส่งเสริมเป็นพิเศษ