วันจันทร์ , กรกฎาคม 22 2024
ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคลปี 2567

ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคลปี 2567

เริ่มปีใหม่วันนี้ผมขอเสนอฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล ปี 2567 ไว้เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้ประโยชน์กันอีกเช่นเคย เป็นธรรมเนียมและบริการของร้าน Superbermongkol ที่ต้องมีฤกษ์มงคลเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของทางร้านเรา แต่ท่านที่ค้นหามาเจอบทความนี้แม้ไม่ใช่ลูกค้าเราก็สามารถนำไปใช้งานได้นะครับ เป็นฤกษ์มงคลที่สามารถใช้งานได้เลย

ฤกษ์การใช้งานเริ่มใช้เมื่อไหร่

หลายท่านเมื่อจะเปิดใช้งานเบอร์มงคลในครั้งแรกนั้นต่างก็จะมีคำถามกันว่า ฤกษ์ที่ว่านี้นับกันตอนไหน ระหว่าง การเสียบเข้าเครื่องเพื่อเช็คเบอร์ หรือ การกดโทรออก ขอแนะนำว่าการใช้ฤกษ์มงคลตรงนี้ว่า คือการกดเบอร์โทรออกหาผู้มีพระคุณที่เราเคารพนับถือในครั้งแรกครับ เพื่อบอกกล่าวท่านว่าเราได้เปลี่ยนเบอร์ เปลี่ยนกรรมแล้ว และหากเป็นไปได้ให้ท่านช่วยอำนวยอวยพรให้เราก็ยิ่งเป็นมงคลเพิ่มอีกขั้นนะครับ

ส่วนขั้นตอนการลงทะเบียน เปลี่ยนชื่อ หรือการย้ายค่ายใช้วันเวลาตามที่ท่านสะดวกได้เลยครับ

วันมงคลในเดือนมกราคม 2567

วันมงคลในเดือนมกราคม 2567

 

ในเดือนมกราคม มีวันที่เป็นฤกษ์มงคลทั้งหมด 8 วัน คือในวันที่ 3 , 6, 10, 13 ,17 ,20 ,24 ,27 , 31 มกราคม 2567

ในเดือนนี้มีเวลาดีคือ 9.36 น. , 14.45 น. , 15.35 น. และ16.55 น. ในของทุกวันครับ

 

ฤกษ์ดีเปิดเบอร์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ฤกษ์ดีเปิดเบอร์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

 

ส่วนเดือนกุมภาพันธ์นั้น มีวันที่เป็นมงคลฤกษ์รวมทั้งหมด 8 วัน คือในวันที่ 3 , 7, 10, 14, 17, 21, 24 และ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ในการเลือกเวลาสามารถใช้เวลาในแต่ละวันดังกล่าวได้ดังนี้ คือ เวลา 09.56 น. , 15.24 น , 19.36 น. และ 22.45 น.

วันดีสำหรับเปิดเบอร์มงคลมีนาคม 2567

วันดีสำหรับเปิดเบอร์มงคลมีนาคม 2567

 

ในเดือนมีนาคม นี้จะมีวันที่เป็นฤกษ์ดีถึง 9 วัน นั่นก็คือวันที่ 2,6,9,13,16,20,23,27 และ 30 มีนาคม 2567

เวลาที่เป็นมงคลสำหรับในเดือนนี้จะมีอยู่ 4 ช่วงเวลาเช่นกัน 08.24 น., 09.36 น. , 14.45 น., 19.19 น.

ฤกษ์เปิดเบอร์ใหม่เดือนเมษายน 2567

ฤกษ์เปิดเบอร์ใหม่เดือนเมษายน 2567

 

ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคลปี 2567 ในเดือนเมษายน จะมีทั้งหมด 8 วัน โดยระบุดังนี้ วันที่ 3,6,10,13,17,20,24 และ 24 เมษายน นี้

ในเดือนนี้มีช่วงเวลาที่เป็นมงคลฤกษ์อยู่ 4 ช่วงเวลา 09.09 น., 14.24 น. , 15.35 น. และ 22.45 น.

วันมงคลเปิดเบอร์เดือนพฤษภาคม 2567

วันมงคลเปิดเบอร์เดือนพฤษภาคม 2567

 

เดือนพฤษภาคม มีวันที่เป็นมงคลฤกษ์สำหรับการเปิดใช้เบอร์ใหม่ทั้งหมด รวม 9 วัน นั่นก็คือ วันที่ 2 ,7 ,9 , 14, 16, 21, 23 , 28 และ 30 พฤษภาคม 2567 เวลาที่เป็นมงคลในสามารถใช้เวลาที่สะดวกได้

แต่หากท่านต้องให้ระบุเวลาที่ดีที่สุดให้ในเดือนนี้ก็จะมีอยู่ 5 ช่วงเวลา 07.45 น. , 09.36 น., 14.14 น. , 15.35 น. และ 19.24 น. ท่านสามารถเลือกได้ตามสะดวกที่ต้องการได้ครับ

ฤกษ์ดีเปิดใช้งานเบอร์ใหม่เดือนมิถุนายน 2567

ฤกษ์ดีเปิดใช้งานเบอร์ใหม่เดือนมิถุนายน 2567

 

ช่วงนี้มิถุนายน 2567 นี้ท่านที่เพิ่งได้เบอร์มงคลมาใหม่แล้วต้องการหาวันฤกษ์ดี ในเดือนนี้จะมีอยู่ 8 วัน ซึ่งก็คือ วันที่ 4, 6, 11, 13 ,18, 20, 25 และ 27 มิถุนายน 2567

ท่านสามารถเลือกใช้วันตามที่สะดวกในเดือนนี้ได้เลย ส่วนเวลาดีหากต้องการให้ระบุลงไปให้ชัดในเดือนนี้ จะมี 3 ช่วงเวลา คือ 09.15 น., 15.45 น. และ 19.56 น. นั่นเอง

วันดีฤกษ์มงคลเดือนกรฎาคม 2567

วันดีฤกษ์มงคลเดือนกรฎาคม 2567

 

สำหรับเดือนกรกฎาคมนี้ มีวันที่ดีสำหรับใช้งานเปิดเบอร์ทั้งหมด รวม 9 วัน โดยวันดังกล่าวคือ วันที่ 2, 4 ,9 ,11 ,16 ,18 ,23 , 25 และ วันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ในวันดังกล่าวนี้สามารถใช้ประกอบพิธีกรรมหรือขั้นตอนการเปิดเบอร์มงคลได้ทั้งหมด หากต้องการระบุเวลา ในเดือนนี้ จะมีวันดีอยู่ 4 เวลาด้วยกันก็คือ 07.42 น., 09.09น., 19.26 น. และ 22.45 น.

ฤกษ์มงคลเดือนสิงหาคม 2567

ฤกษ์มงคลเดือนสิงหาคม 2567

ช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีวันมงคลสำหรับประกอบพิธีเปิดเบอร์ ทั้งหมดรวม 9 วัน ซึ่งในวันดังกล่าวก็คือ วันที่ 1 ,6 ,7 ,8 ,13 ,15 ,20 ,22 ,27 และ 29 สิงหาคม 2567 เวลาอันเป็นฤกษ์ดีมงคลจะมีอยู่ 4 ช่วงเวลา คือ 08.24 , 09.56 , 14.45 น. และ 16.36 น.

วันดีสำหรับเปิดเบอร์มงคลเดือนกันยายน 2567

วันดีสำหรับเปิดเบอร์มงคลเดือนกันยายน 2567

 

สำหรับในเดือนกันยายนนี้ สามารถใช้วันมงคลเพื่อเปิดใช้เบอร์ใหม่ได้รวมทั้งหมด 8 วันก็คือ วันที่ 3, 5 ,10 ,12 ,17 ,19 , 24 และ 26 กันยายน 2567

ช่วงเวลาสำหรับประกอบกิจกรรมก็คือ 08.28 น. , 14.24 น. และ 19.36 น.

วันมงคลเปิดใช้งานเบอร์มงคลเดือนตุลาคม 2567

วันมงคลเปิดใช้งานเบอร์มงคลเดือนตุลาคม 2567

 

เข้าสู่เดือนตุลาคม ในเดือนนี้จะมีวันที่ดีเหมาะสำหรับเปิดเบอร์มงคลถึง 9 วันด้วยกัน นั่นคือ วันที่ 3 ,8 ,10 ,15 ,17 ,22 ,24 , 29 และ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ในแต่ละวันนั้นจะมีช่วงเวลาที่เหมาะสมดังนี้ เวลา 08.29 น. , 15.19 น. และ 19.39 น. นั่นเอง

ฤกษ์เปิดใช้เบอร์มงคลเดือนพฤศจิกายน 2567

ฤกษ์เปิดใช้เบอร์มงคลเดือนพฤศจิกายน 2567

 

สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2567 ในเดือนนี้จะมีวันที่ดีเพียง 8 วัน ซึ่งมีดังนี้ วันที่ 5 , 7, 12 ,14 , 19, 21 , 26 และ 28 พฤศจิกายน 2567

ซึ่งจะมีเวลาที่ดีในแต่ละวันจะมี 4 ช่วงเวลา คือ 07.49 น. , 09.39 น. , 19.24 น. และ 22.45 น.

วันมงคลเปิดเบอร์ใหม่เดือนธันวาคม 2567

วันมงคลเปิดเบอร์ใหม่เดือนธันวาคม 2567

 

เดือนสุดท้ายของปี 2567 เดือนธันวาคม ในเดือนนี้จะมีวันดีสำหรับใช้เป็นฤกษ์เปิดเบอร์มงคลใหม่ทั้งหมด 8 วัน ซึ่งก็คือ วันที่ 3, 5 , 10 ,12 ,17 ,19 ,24 และ 26 ธันวาคม 2567

จะมีเวลาที่เป็นธงชัยฤกษ์ 4 ช่วงเวลาด้วยกัน คือ 09.19 น. , 14.24 น. , 15.56 น. และ 19.15 น.

สรุป ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคลปี 2567

การเปิดใช้เบอร์ตามวันและเวลาตามฤกษ์มงคลนั้น หากท่านมีความจำเป็นต้องใช้เบอร์ด่วนไม่สะดวกในการรอเปิดตามวันและเวลานั้นก็สามารถทำได้ครับ แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าฤกษ์มงคล หรือพิธีการที่สำคัญก็คือ โทรหาผู้มีพระคุณเพื่อแจ้งให้ท่านทราบ และขอพรด้วยหากทำได้ จะส่งผลให้พลังเบอร์ส่งผลได้เร็วยิ่งขึ้น อีกทั้ง ควรหาทางทำบุญสร้างกุศลตามหลักศาสนาที่ท่านนับด้วย 2 สิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด ยิ่งกว่าการใช้ฤกษ์มงคล

ทำบุญเปิดพลังเบอร์

และหากท่านเป็นพุทธศาสนิกชน เราก็นิยมสวดพุทธมนสร้างบุญบารมีเพิ่มพลังให้กับเบอร์ด้วยดังโดยสามารถดูบทสวดที่อาจารย์แนะนำได้ใน link ด้านล่างนี้

บทสวดมนต์เปิดพลังเบอร์

About Superber

อาจารย์: ผู้เชี่ยวชาญด้านเบอร์มงคล ตัวเลขมงคล ศึกษาด้านโหราศาสตร์ ตัวเลข และสถิติ การร้อยเรียงเบอร์มงคลอันทรงพลัง ผู้ออกแบบโปรแกรมทำนายเบอร์มงคล ให้บริการท่านฟรี เพราะเบอร์มงคลไม่ใช่เพียงแค่เรื่องโหราศาตร์ แต่จำเป็นต้องมีข้อมูลทางสถิติมาอ้างอิงด้วย

Check Also

การเลือกเบอร์มงคลสำหรับมือใหม่

5 เคล็ดลับการหาเบอร์มงคลสำหรับมือใหม่

เคล็ดลับการหาเบอร์มงคลสำหรับมือใหม่ ฉบับใช้ได้ผลจริง ผมเชื่อว่าคงเป็นปัญหาคาใจใครหลายคนที่อย่างจะเริ่มต้นหาเบอร์ด้วยตัวเอง เนื่องจากศาสตร์ของเบอร์มงคล มีหลายท่านที่เขียน มีทั้งคนที่รู้จริง และ รู้ไม่จริง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.