วันศุกร์ , ธันวาคม 1 2023
เบอร์มงคลวิศวกร

เบอร์มงคลวิศวกร

การหา เบอร์มงคลวิศวกร นั้นต้องเริ่มอย่างไร วิศวกรในทีนี้หมายรวมถึงช่างเทคนิคต่างๆด้วยนะครับ เบอร์ที่เป็นมงคลกลุ่มนี้ จึงเหมาะสำหรับงานช่าง งานทางเทคนิควิศกรต่างๆ ทั้งด้านการก่อสร้าง งานเทคโนโลยี ทั้งงานซ่อม และงานสร้าง ในบทความนี้จะแนะนำทั้งเลขหลัก และ เลขเสริมในแต่ละสาขาอาชีพช่างแขนงต่างๆ พร้อมทั้งการร้อยเรียง

พื้นฐานการจัดวางเบอร์มงคล

การพิจารณาเบอร์มงคลนั้น เราจะวิเคราะห์และให้พลังกันด้วยเลข 7 ตัวหลัง ตามภาพนี้

เลขมงคล ในเบอร์มงคล

หากท่านไม่ทราบหลักการการพิจารณาเบอร์มงคลแบบนี้มาก่อน สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่นี้ : การเลือกเบอร์มงคลอย่างละเอียด

การจัดวางเบอร์ที่ดีสำหรับอาชีพนั้นไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องผลรวมเลย หากท่านมีข้อสงสัยในเรื่องนี้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : เรื่องน่าสงสัยในเบอร์มงคล

ตัวเลขพื้นฐานที่ควรมีในเบอร์มงคลวิศวกร

เบอร์มงคลวิศวกรรมไฟฟ้า

ตัวเลขพื้นฐานที่สำคัญในหมวดอาชีพ วิศวกรรม นั่นก็คือ

เลข 3 เลข5 และ เลข 9

เลข3 แทน ดาวอังคาร ซึ่งหมายถึง ความขยัน ความกล้าหาญ ความเด็ดเดี่ยว เชื่อมั่นใจตนเองสูง งานช่าง เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ

เลข5 แทนดาวพฤหัส ซึ่งมีความหมายถึง สติปัญญา ทักษะ ความสามารถ วิชาความรู้ในอาชีพ

เลข9 แทนดาวเกตุ หมายถึง เทคโนโลยี สิ่งล้ำยุค ความทันสมัย งานทางวิทยาศาสตร์

ดังนั้นเมื่อทำการประสานเลขทั้ง 3 เหล่านี้ จะได้เลขที่เป็นพื้นฐานของอาชีพวิศวกรรมนั่นจะมีดังนี้

35 53 36 63 39 93 (33 ใช้ร่วมได้ในบางกรณี)

ต่อจากนี้ เราจะเรียกคู่เหล่านี้ว่า ” เลขคู่หลัก “ ในเบอร์วิศวกร ซึ่งเป็นเลขที่ต้องมีในเบอร์วิศวกรอย่างน้อย 1 คู่

เลขตามแขนงอาชีพของ เบอร์มงคลวิศวกร

ทางสภาวิศวกรจะจำแนกสายงานวิศวกรออกเป็น 17 กลุ่มดังนี้

1. วิศวกรรมเกษตร 2. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3. วิศวกรรมชายฝั่ง

4. วิศวกรรมชีวการแพทย์ 5. วิศวกรรมต่อเรือ 6. วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

7. วิศวกรรมปิโตรเลียม 8. วิศวกรรมพลังงาน 9. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

10. วิศวกรรมยานยนต์ 11. วิศวกรรมระบบราง 12. วิศวกรรมสารสนเทศ

13. วิศวกรรมสํารวจ 14. วิศวกรรมแหลงน้ำ 15.วิศวกรรมอากาศยาน

16.วิศวกรรมอาหาร 17.วิศวกรรมบํารุงรักษาอาคาร

ที่มา : สภาวิศวกร

แต่เนื่องจากในทางโหราศาสตร์ กลุ่มอาชีพวิศวกร และ ช่างสาขา ต่างๆ จะใช้เลขมงคลที่เป็นพลังเดียวกัน ผมจึงขอจัดกลุ่มแขนงอาชีพวิศวะกรรมนั้นใหม่ โดยจับกลุ่มที่ใช้เลขคู่ส่งเสริม (เลขคู่ Support) คล้ายกันเป็นกลุ่มใหม่ดังหัวข้อต่อไปนี้

TIPS: เลขพื้นฐานด้านบนคือ เลขคู่หลักที่ควรจะมีในเบอร์ของผู้ทำงานสายวิศวกร ในทุกแขนง แต่สายงานอาชีพสายวิศวกรนั้นมีหลากหลายสาขาต่างกันไป ดังนั้นเพื่อให้เบอร์ส่งเสริมต่อผู้ใช้ให้ดีที่สุด เราจะมีเลขคู่ส่งเสริม (Support) เพิ่มเติมให้แต่ละสาขาอาชีพดังต่อไปนี้

สาขางานก่อสร้าง

วิศวกรโยธา โฟร์แมน ช่างเหล็ก ช่างเชื่อม ช่างไม้ ช่างปูน ช่างก่อสร้าง

เลขคู่ที่ใช้เพื่อเสริมพิเศษสำหรับงาน (เลขคู่ Support) นี้ก็คือ

16 61 89 98

สาขางานไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมเครื่อใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์มือถือ ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

เลขเพื่อใช้เสริมพิเศษ (เลขคู่ Support) ในกลุ่มสายงาน ไฟฟ้าอิเล็กโทรนิคส์ก็คือ

19 91 24 42 49 94

งานสาขาเครื่องกล เครื่องยนต์ แมคคานิคอล

วิศวกรรมเครื่อจักรกล เครื่องยนต์ ช่างซ่อมรถ ซ่อมเครื่องจักร

14 41 23 32

งานทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วิศวกรคอมพิวเตอร์ , Programmer Website Administrator Database Admin Network Admin System Admin , it operator , Service Admin รวมถึงงานในสาย it ทั้งหมด

19 91 49 94 95 59

เบอร์มงคลสำหรับโปรแกรมเมอร์

ร้อยเรียงเบอร์มงคลวิศวกรให้ทรงพลัง

จากพื้นฐานตัวเลขที่เราได้อ่านกันมาถึงตรงนี้แล้ว การจะร้อยเรียง เบอร์มงคล ให้ได้ทรงพลังนั้น จะต้องประกอบไปด้วยเลขพื้นฐานเป็นอันดับแรก เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนผมจะขอยกตัวอย่างในบางสายงานอาชีพวิศวกร เพื่อให้ท่านได้เห็นภาพได้ชัดเจน

เบอร์มงคลวิศวะกร ช่างซ่อมโทรศัพท์

นาย กมล มีอาชีพ ช่างซ่อมโทรศัพท์ ขั้นตอนการร้อยเรียงจะมีดังนี้

เลขพื้นฐาของอาชีพช่าง ก็คือ 35 53 39 93 36 63

เลขเสริมในสายอาชีพช่างซ่อมโทรศัพท์ก็คือ 19 91 24 42 49 94

การดึงเลขมาร้อยเรียงกัน เราไม่จำเป็นต้องเอาเลขทุกคู่มาผสมในเบอร์นะครับ เพราะจะทำให้การร้อยเรียง หรือ หาเบอร์ทำได้ยาก และไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้น ในเคสนี้ ผมอาจะเลือกเบอร์มาสัก 3 ชุด (เป็น 3 รูปแบบ) เพื่อทำการร้อยเรียง

ชุดที่ 1 2463 เมื่อเรานำมาร้อยเรียงลงตำแหน่ง 7 ตัวท้ายในเบอร์โทรศัพท์ก็จะได้โครงร่างประมาณนี้ครับ

0XX -2463XXX , 0XXX2463XX หรือ 0XXXX2463X

(ตำแหน่ง XX สีฟ้า เมื่อเติมตัวเลขไปแล้ว ต้องไม่ทำให้เลขกลายเป็นคู่เสียนะครับ)

ชุดที่ 2 2453 นำมาร้อยเรียงลงบนหมายเลขโทรศัพท์

0XX -2453XXX , 0XXX2453XX หรือ 0XXXX2453X

(ตำแหน่ง XX สีฟ้าต้องไม่เป็นตัวเลขคู่เสีย)

ชุดที่ 3 4935 นำมาร้องเรียงในตำแหน่ง 7 ตัวหลังเบอร์

0XX -4935XXX , 0XXX4935XX หรือ 0XXXX4935X

(ตำแหน่ง XX สีฟ้าต้องไม่เป็นตัวเลขคู่เสีย)

สรุปการเลือกเบอร์มงคลวิศวกร

การวางเบอร์สำหรับสายวิศวกรรมนั้น สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องให้ดำรงตัวเลขพื้นฐานของอาชีพไว้ (35 53 36 63 39 93) จะให้ขาดไปไม่ได้ เพราะจะไม่ช่วยส่งเสริมในอาชีพนั้นๆ และเนื่องจากอาชีพทางวิศวะกรรมนั้น มีแขนงที่แตกออกเป็นอีกหลายสาย การให้ตัวเลข Support ให้ตรงกับสายของวิศวกรรมนั้นๆ ก็สามารถช่วยส่งเสริมให้ตัวเลขพื้นฐานนั้นทำงานได้ดีขึ้น มีพลังมากขึ้น

โดยการใช้เลขหลักของอาชีพ และเลือกดึงเลขคู่เสริมมาใช้ เลือกมาใช้เพียงบางคู่ก็ได้ครับ ไม่จำเป็นต้องนำมาใช้ทุกคู่ให้ครบในเบอร์เดียวกันทั้งหมด เท่านี้จะทำให้ท่านมีเบอร์ที่ทรงพลังช่วยส่งเสริมในสาขาอาชีพได้อย่างเยี่ยมยอดเลยหล่ะครับ

About Superber

อาจารย์: ผู้เชี่ยวชาญด้านเบอร์มงคล ตัวเลขมงคล ศึกษาด้านโหราศาสตร์ ตัวเลข และสถิติ การร้อยเรียงเบอร์มงคลอันทรงพลัง ผู้ออกแบบโปรแกรมทำนายเบอร์มงคล ให้บริการท่านฟรี เพราะเบอร์มงคลไม่ใช่เพียงแค่เรื่องโหราศาตร์ แต่จำเป็นต้องมีข้อมูลทางสถิติมาอ้างอิงด้วย

Check Also

ผลรวมเบอร์โทรศัพท์

ผลรวมเบอร์โทรศัพท์ เลือกผลรวมเท่าไหร่ดีที่สุด?

เรื่องเกี่ยวกับ ผลรวมเบอร์โทรศัพท์ เป็นเรื่องที่หลายท่านให้ความสนใจ และ สอบถามกันมาเป็นจำนวนมาก เลือกผลรวมเท่าไหร่ดี และเบอร์มงคลนั้นจำเป็นต้องมีผลรวมดีด้วยหรือไม่ ในบทความนี้จึงมาขออธิบายเรื่องนี้กันแบบละเอียด ผมคิดว่า น่าจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านในการเลือกเบอร์มงคลที่ดีมาใช้งาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.