Home / บทความ / เบอร์มงคลสัมพันธ์กับกรรมอย่างไร
เบอร์มือถือกับกรรม

เบอร์มงคลสัมพันธ์กับกรรมอย่างไร

เบอร์มงคลสัมพันธ์กับกรรมอย่างไร    

 เบอร์มงคลกับกรรมสัมพันธ์กันอย่างไร มีหลายท่านสงสัย หรือแม้กระทั่งท่านยังไม่ทราบ วันนี้ผมมีบทความพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เขียนขึ้นมาให้ทุกท่านช่วยกันวิเคราะห์ และ พิสูจน์กันครับ  ว่ากันด้วยเรื่องกรรม “กรรม” นั้นหมายถึง การกระทำทุกอย่างที่ได้แสดงออกมาจากตัวเรา เป็นคำกลางๆ ไม่ได้แปลว่า ดี หรือ ชั่ว เราจึงจำแนกกรรมได้เป็น 2 อย่าง

1. การประกอบกรรมดี
2. การประกอบกรรมชั่ว

เมื่อเราประกอบแต่กรรมดี ก็จะเกิดบุญกุศลชักนำให้ตัวเราได้พบกับความสุข ความสงบ ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต แต่หากประกอบกรรมชั่ว เมื่อเวลามาถึง หรือในที่เราเรียกว่า กรรมตามทัน ก็มักจะพบกับ ความทุกข์ เศร้าหมอง ความล้มเหลว ผิดหวัง เป็นทุกข์ ประกอบกิจการงานต่างๆก็ติดขัด รักไม่สมหวัง

กรรมเกิดได้ 3 ทางคือ

  1. กรรมกระทำทางกาย หรือ กายกรรม
  2. กรรมกระทำทางวาจา หรือ วจีกรรม
  3. กรรมกระทางทางใจ หรือ มโนกรรม

ผลของกรรมจะเกิดก็ต่อเมื่อ มีการกระทำระหว่างบุคคลมากกว่า 1 คนเกิดขึ้นกระทบ หรือสัมผัสกัน เช่นทำให้ตัวของเราและหรือคนอื่นเดือด ร้อน ไม่สบายใจและเป็นทุกข์ การที่กรรมจะเกิดขึ้นนั้นพิจารณา จุดเริ่มต้นของการประกอบกรรมหรือการทำกรรมนั้น จะเริ่มจากทางใจหรือทางความใจก่อน เรียกว่า มโนกรรม คือเราจะนึกคิดก่อน ครั้นเมื่อคิดบ่อยๆเข้า ก็จะส่งผลให้เกิดกรรมทางวาจา หรือ วจีกรรม ออกมาทางคำพูด พอพูดบ่อยๆบ่นบ่อยๆ เข้าทีนี้อาจจะถึงขั้นใช้กำลังหรือกาย ก็ใช้กายหรือร่างกายของเราทำกรรมหรือลงมือทำเลย การประกอบกรรมโดยการกระทำทางกายและทางวาจาส่งผลกระทบกับบุคคลอื่น ส่งผลเกิด “เจ้ากรรมนายเวร” ส่วนกรรมที่เกิดจากมโนกรรม (ความคิด) นั้น ไม่มีเจ้ากรรมนายเวร แต่ส่งผลให้เป็น วิบากกรรม เกิดความเครียด ความแค้น ความเศร้าหมองภายในตัวเรา ไม่มีความสุข เรื่องกรรมนี้เป็นเรื่อง “อจินไตย” แปลว่า สิ่งที่ไม่ควรคิด อจินไตย มาจากคำว่า อะ + จินไตย (พึงคิดพิจารณา) แปลว่า ไม่พึงคิดหริอจำแนกตรรกะลงไปได้ หมายถึง สิ่งที่ไม่อาจเข้าใจได้ด้วยตรรกะสามัญของปุถุชนคนธรรมดา

มี 4 ประการ ได้แก่

  1. พุทธวิสัย วิสัยแห่งความมหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
  2. ฌานวิสัย วิสัยแห่งอิทธิฤทธิ์ของผู้มีฌาน ทั้งมนุษย์ และเทวดา
  3. กรรมวิสัย วิสัยของกฎแห่งกรรม และวิบากกรรม คือการให้ผลของกรรมที่สามารถติดตามไปได้ทุกชาติ
  4. โลกวิสัย คือการมีอยู่ของสวรรค์ นรก และสังสาระวัฏ (การเวียนว่ายตายเกิด)

 ในทางพระพุทธศาสนาแนะนำให้เราไม่ควรยึดติด หรือคิดเรื่อง อจินไตย เพราะวิสัยปุถุชนไม่อาจเข้าใจได้โดยถูกต้องถ่องแท้ พิสูจน์ได้ยาก ทั้งเพราะความเข้าใจไม่ได้ในฐานะที่เป็นของลึกซึ้ง เป็นเรื่องทางจิต หรือเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหาคำตอบที่สิ้นสุดได้ ถ้าคิดมากจริงจังในการหาคำตอบเหล่านั้นจากการคิดเดาเอาด้วยตรรกะเองจึงอาจกลายเป็นคนบ้าได้ อจินไตยในเรื่องทางจิตจึงเป็นเรื่องที่รู้ได้ด้วยการบรรลุธรรมชั้นสูงเท่านั้น (ที่มา วิกิพีเดีย)

มาถึงจุดนี้แล้วกรรมพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรในเบอร์มงคลหล่ะ ?

หลายท่านคงเริ่มสงสัยกันแล้ว จากที่ได้อธิบายมาแล้วนั้น กรรมนั้นส่งผลออกมาได้ทั้งทาง กาย วาจา และใจ และก็เช่นกัน เราสามารถนำเบอร์มือถือ ที่ใช้มานานๆ แล้วสามารถทำนาย ลักษณะนิสิย การกระทำ ปัญหา ของคนๆนั้นออกมาได้ ณ. จุดนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้เราวิเคราะห์ว่า เบอร์มือถือนั้น ส่งผลต่อกรรม (การกระทำ) ของผู้ใช้ได้จริงๆ เพื่อเป็นการตรวจสอบความเชื่อนี้กันมามาหาเคสตัวอย่างกันดังนี้ครับ
พิจารณาจากเบอร์มือถือที่ท่านใช้กันได้เลยครับ

ฝากย้ำกันอีกครั้ง เราจะพิจารณาเบอร์มือถือ จากตัวเลข 7 ตัวท้าย ดังภาพด้านล่างนะครับ เพราะในตำแหน่ง 7 ตัวท้ายนั้นส่งผลถึงชีวิตของผู้ใช้มากที่สุด

เบอร์มงคล 7 ตัว

ผมขอยกตัวอย่างบางตัวเลขให้ผู้อ่านได้เห็นภาพ กันนะครับ

โดยเราจะพบว่าหากผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์มีเลขต่อไปนี้จะส่งผลให้เกิดสิ่งดังต่อไปนี้

01 หรือ 10 เป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ค่อยง้อใคร มีความทะเยอทะยาน โดดเด่น ถนัดทำงานคนเดียว แต่ มักจะทำคุณกับคนไม่ขึ้น ทำงานเด่นมักเป็นภัย
02 หรือ 20 หากเป็นคนมีเสน่ห์ แต่มักจะมีรักซ้อน ปัญหามือที่ 3 เป็นคน ขี้เหงา ใจอ่อน ขี้สงสาร ให้ใครยืมเงินมักไม่ค่อยได้คืน เพราะสงสารและเป็นห่วงคนอื่นอยู่เสมอ
03 หรือ 30 เป็นคน ใจร้อน อารมณ์รุนแรง โกรธง่ายหายเร็ว กล้าลุย กล้าบู๊ เป็นคนจริงจัง คร่ำเคร่งกับชีวิต
05 หรือ 50 เป็นคนมั่นใจในตัวเอง ไม่เชื่อใครง่ายๆ ชอบพิสูจน์ด้วยตัวเองจึงจะเชื่อสิ่งนั้น ถึงขั้น ขอเจ็บเอง รู้เอง ถึงจะเชื่อ ไม่ชอบพึ่งพาใคร
06 หรือ 60 มักมีปัญหาเรื่องการเงิน หรือ เรื่องความรัก มักเสียทรัพย์ง่าย ให้ใครยืม มักไม่ได้คืน เมือเติบฟุ้งเฟ้อ แต่งตัวดี ใช้จ่ายเงินเก่ง เรื่องความรัก ให้ระวังรักซ้อน มีมือที่ 3 เกิดขึ้นได้ง่าย
12 หรือ 21 มักเป็นคน 2 บุคลิค เวลาใจดีก็ดีใจหาย เวลาใจร้ายก็ดุเหลือเกิน อารมณ์แปรปรวน ขี้หงุดหงิด ติดสินใจอะไรไม่เด็ดขาด เปลี่ยนแปลงบ่อย
14 หรือ 41 เป็นคนพูดจาดีมีหลักการณ์ เป็นที่น่าเชื่อถือ ติดต่อเจรจางานต่างๆดี ฉลาดหลักแหลม คิดเป็นระบบ ไหวพริบดี
15 หรือ 51 วางแผนชีวิตเก่ง สติปัญญาดีเยี่ยม ฉลาด เป็นมักเป็นพวกมาพิธีรีตรอง ผู้ใหญ่หรือหัวหน้างาน มักให้การสนับสนุนช่วยเหลือดี
26 หรือ 62 เป็นผู้มีเสน่ห์ในคำพูด พูดจาได้เข้าถึงจิตใจผู้อื่นได้ดี ปลอบใจเก่ง ใครได้คุยแล้วสบายใจ เป็นคนเสน่ห์ มีรสนิยมสูง ใช้ของหรูหรามีระดับราคาแพง
45 หรือ 54 เป็นคนฉลาดรอบรู้ ชอบศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอ บุคลิคเป็นผู้ใหญ่ พูดจาน่าเชื่อถือ มีเหตุผลเป็นหลักการณ์ เข้ามาผู้ใหญ่ได้ดี มีพรสวรรค์ในการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างดีเยี่ยม

นี่เป็นเพียงเลขบางส่วนที่เบอร์โทรศัพท์สามารถสื่อสิ่งที่เกิดขึ้น หรือ กรรมออกมาได้ ผมมีความเชื่อว่า เมื่อเบอร์กับกรรมนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันแล้ว หากคนใช้เลขดีๆ ที่มีพลังกรรมดีออกมา ก็จะสามารถดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตคุณได้เช่นกัน แต่ความเชื่อนี้ผมไม่สามารถอธิบายออกมาให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจน ขึ้นอยู่กับคุณที่ต้องทดสอบด้วยตัวเอง แต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณพิจารณาว่า “เมื่อเบอร์โทรศัพท์เก่า สามารถทำนายตัวตัวของคุณในปัจจุบันนี้ได้แล้วนั้น จากนั้นเมื่อคุณเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้เป็น เบอร์มงคล ที่มีพลังดีๆแล้ว ชีวิตคุณก็ควรจะเปลี่ยนเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่ ? อย่าเพิ่งตอบกลับมาครับ เพราะกรรมนี้เป็นของคุณเอง เพียงคุณเท่านั้นที่จะพิสูจน์และเปลี่ยนแปลงกรรมนี้ได้ !!!!

หมายเหตุ :
1. หากท่านใดต้องการตรวจสอบเบอร์มือถือว่ามีกรรมเป็นแบบใด เชิญตรวจสอบได้ที่นี่ >> โปรแกรมตรวจสอบเบอร์มงคล
2. หากท่านอยากทราบวิธีคัดเลือกเบอร์มงคลอย่างละเอียด เชิญที่นี่ >> ศาสตร์การเลือกเบอร์มงคลอย่างละเอียด
3. และเพื่อความสะดวกเรายังมีโปรแกรมอัจฉริยะ ช่วยทำให้สะดวกรวดเร็วขึ้น >> โปรแกรมอัจฉริยะเลือกเบอร์มงคล

ร่วมแสดงความคิดเห็น

comments

Check Also

เลขมงคลแก้อุปสรรค

เลขมงคล แก้ไขอุปสรรค

เลขมงคล แก้ไขอุ …

error: ลิขสิทธ์ Superbermongkol เท่านั้น !!